ผู้ว่าฯ กาญจน์ ออกประกาศตั้งจุดตรวจจุด จุดสกัด ด่านคัดกรองเชื้อโควิด-19 สามจุดรวด เริ่ม 9 ม.ค.ยาวไปจนถึง 31 มี.ค.64 ส่

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ออกประกาศตั้งจุดตรวจจุด จุดสกัด ด่านคัดกรองเชื้อโควิด-19 สามจุดรวด เริ่ม 9 ม.ค.ยาวไปจนถึง 31 มี.ค.64 ส่

กาญจนบุรี ผู้ว่าฯ กาญจน์ ออกประกาศตั้งจุดตรวจจุด จุดสกัด ด่านคัดกรองเชื้อโควิด-19 สามจุดรวด เริ่ม 9 ม.ค.ยาวไปจนถึง 31 มี.ค.64 ส่วนโรงพยาบาลพหลฯ แจ้งข่าวปลอมอย่าแชร์ หลังพบมือดีโพสต์ ภาพชายชาวระยองป่วยคิด-19 หนีจากโรงพยาบาล
วันนี้ 8 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 เรื่อง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 54 และมาตรา 57 จึงได้กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ เบื้องต้น จำนวน 3 จุด
จุดแรกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จุดที่สองบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 หน้าสถานีน้ำมัน PT หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา และจุดที่สามบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 หน้าหน่วยบริการประชาชน จุดตรวจตลาดเขต สถานีตำรวจภูธรพนมทวน อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โดยจุดตรวจแต่ละจุดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 นาย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 นาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 2 นาย
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ จำนวน 2 คน รวมจุดละ 21 คน
โดยมีอำนาจหน้าที่ เรียกบุคคล ยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบการเดินทางให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ 3 ผลัดๆละ 8 ชั่วโมง
ผลัดแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.01-16.00 น.และผลัดสุดท้ายผลัดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.01-24.00 น. โดยให้การปฏิบัติในจุดสกัดอยู่ในการควบคุมของ พล.ต.ต. วรณัน สุขจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้ประสาน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันที
ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายอำเภอท่ามะกา และนายอำเภอพนทวน คอยอำนวยการจุดตรวจ จุดสกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้เริ่มปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ”นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เผย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางโรงพยาบลาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี มีผู้ไม่หวังดีนำภาพเป็นชายมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล พร้อมกับบรรยายว่า “สมาชิกท่านใด พบเห็นบุคคลในภาพ เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 หนี…ไม่ยอมเข้ารับการรักษาตัวอาจทำให้เชื้อแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในจังหวัดได้ ท่านใดพบเห็นโปรดแจ้ง ด่วน โทรศัพท์แจ้งที่ หมายเลข 038-613676และ 084-0123191 ขับรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาว ทะเบียน ผจ-6630 ระยอง หนีจากโรงพยาบาลพหลฯ
โดยหลังจากประชาชนเห็นโพสต์ดังกล่าว ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแคปภาพข้อมูล ส่งต่อเพื่อสอบถามสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์ เป็นวงกว้าง ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ต้องรับสายโทรศัพท์กันไม่ขาดสาย
ล่าสุดทางโรงพยาบาลพหลฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่า “ขอชี้แจงว่า ไม่มีผู้ป่วยรายนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้รับคนไข้ COVID-19 จากจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่ทางจังหวัดชี้แจงเท่านั้น โดยคนไข้ได้รับการรักษาในตึกผู้ป่วยในตึกแยกโรค ดูแลตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุข./
//////////////////////////////////////////

ข่าวภูมิภาคตะวันตก / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม