เลย-บูรณาการกำลังตรวจสถานบริการเฝ้าระวังควบคุมเชื้อโควิด-19

เลย-บูรณาการกำลังตรวจสถานบริการเฝ้าระวังควบคุมเชื้อโควิด-19

เลย-บูรณาการกำลังตรวจสถานบริการเฝ้าระวังควบคุมเชื้อโควิด-19
อ.เมืองเลย จ.เลย โดย กอ.รมน.จ.เลย ร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจสถานบริการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 8 ม.ค.2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จ.เลย นายบุญเทิน จันทมาตย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย เป็นประธานปล่อยขบวนออกตรวจสถานบริการในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย มี พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผอ.รมน.จว.ล.ย.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.อ.ทินพันธ์ ปากแก้ว หน.กบค/กบ.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย., ร.ต.ทวีศักดิ์ กงสะเด็น รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. และ ส.อ.สมศักดิ์ สันพันธ์ จนท.ธุรการทั่วไป กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ร่วมในการปล่อยขบวนออกตรวจนับเป็นการนำร่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 2ชุด ชุดที่ 1 ชุดตรวจรอบในเขต อ.เมือง ชุดที่ 2 ชุดตรวจรอบนอกเขต อ.เมือง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเลย ออกโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงวันที่ 4 ม.ค.2564 และคำสั่งจังหวัดเลยและความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ลงวันที่ 6 ม.ค.2564 ว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคฯรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นของประเทศ จ. เลย ออกคำสั่งปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 8-24 ม.ค.2564 และตลาดนัดล็อตเตอรี่วังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำกับดูแล ควบคุมสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหารต้องอยู่ในมาตรการป้องกันโรคและเปิด-ปิด ในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม