เลย-ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มพร้อมดึงฝ่ายทหารร่วมตั้งด่านใหญ่ 2 แห่งสกัดคัดกรองผู้เดินทาง

เลย-ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มพร้อมดึงฝ่ายทหารร่วมตั้งด่านใหญ่ 2 แห่งสกัดคัดกรองผู้เดินทาง
อ.เมืองเลย จ.เลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเผยวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-9 เพิ่ม แต่เพิ่มมาตรการเข้มดึงฝ่ายทหารเข้าร่วมตั้งด่านตรวจผู้เดินทางเข้า-ออกเมือง
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 10 ม.ค. 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ชั้น 4 ห้องภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.สมชาย ชมพูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและ นพ.อภิชาติ สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID1-9)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในวันที่ 10 ม.ค.2564 นี้ จ.เลย ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มยังอยู่ที่ 6 ราย ของระลอกที่ 2 คือหายและกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย ส่วนอีก 5 ราย ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด ณ วันนี้ตั้งแต่ระลอก 1 ถึงระลอก 2 วันนี้ ส่งผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงตรวจรวม 2,906 ราย ไม่พบติดเชื้อ 2,873 ราย พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย รอผลการตรวจ 22 ราย ซึ่งทั้งหมดจะทราบผลการตรวจวันที่ 12 ม.ค.2564 นี้ โดยใช้ 5 ทหารเสือบุกรุกเข้าถึงชุมชน หมู่บ้านสืบและค้นแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ทราบว่าใครมาจากไป กลับจากไปและจะเดินทางไปไหนในเชิงลึก ซึ่งชุดดังกล่าวทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมคือทั้ง 6 รายระลอก 2 ทราบว่าได้มาจากการเคาะประตูบ้านของ 5 ทหารเสือ ทั้งนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้แล้วช่วงนี้ยังเพิ่มมาตรการเข้มข้นไปอีกคือ ตั้งด้านตรวจสกัดคัดกรองโรคฯ ด่านใหญ่ 2 แห่งที่ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง ประตูสู่เมืองเลยที่ต้องคัดกรองผู้เดินทางมาจากส่วนกลาง จากภาคอีสาน และด่านใหญ่ สามแยกปากภู ต.เมือง อ.เมืองเลย อันเป็นด่านสำคัญตรวจผู้เดินทางมาจากชายแดน และ สปป.ลาว โดยเพิ่มอัตรากำลังจากฝ่ายทหารร่วมสมทบตลอด 24 ชม. และช่วงนี้เป็นหน้าหนาวประชาชนว่างจาการทำอาชีพการเกษตรมักจะจัดงานบุญงานประเพณีต่างๆจะมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก นั้น ได้ออกประกาศชัดเจนถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่า หากมผู้คนไม่เกิน 100 คน ต้องทำแผนผังการจัดงานพร้อมแผนปฏิบัติควบคุมป้องกันเชื้อโรคตามกระทรวงสาธารณสุข และยื่นต่อนายอำเดภอในพื้นที่เป็นผู้อนุญาต หากมีผู้คนเกิน 100 คน ก็ต้องปฏิบัติทำแผนผังงานและยื่นให้นายอำเภอออกไปตรวจพื้นที่จัดงาน จากนั้นส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตทุกครั้งก่อน
—————-//—————


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม