จนท.พบไฟป่าเจ้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเข้าสะกัดช่วงหน้าหนาว ตาพระยา-ปางสีดา สบอ. 1 (ปราจีนบุรี)

จนท.พบไฟป่าเจ้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเข้าสะกัดช่วงหน้าหนาว ตาพระยา-ปางสีดา สบอ. 1 (ปราจีนบุรี)

จนท.พบไฟป่าเจ้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเข้าสะกัดช่วงหน้าหนาว ตาพระยา-ปางสีดา สบอ. 1 (ปราจีนบุรี)
วันที่ 10 มค.64 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ชุดที่ 1 ลาดตระเวน หาไฟ และป้องกันการเกิดไฟป่า บริเวณเขต อช.ตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
2 .คณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกับ จนท.อช.ปางสีดา จัดการเชื้อเพลิง ในเขต อช.ปางสีดา บริเวณบ้านหนองเจริญ หมู่ 13 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว

3.เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสถานีฯ ออกติดตามการทำงาน มอบงานและรับมอบงาน กับผู้ร่วมโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ณ.จุดเฝ้าระวังทั้ง 12 จุด ในพื้นที่เป้าหมาย
-เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีไฟไหม้ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อย่างใด
นายทรงพล ขวัญเมือง
หัวหน้าสถานีฯ

ภาพข่าว นายจัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม