รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย
ที่อำเภอสุไหงโก-ลก และติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
วันนี้ (12 ม.ค. 64) ที่สวนสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 , พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ
โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 70 ตำบล 37 ชุมชน 450 หมู่บ้าน 25,221 ครัวเรือน 91,099 คน ทั้งนี้ พื้นที่ 13 อำเภอ สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว ยังคงมีอำเภอสุไหงโก-ลก ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 29 ชุมชนจำนวน 3,208 ครัวเรือน 109,74 คน
โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะประชาชนที่มาต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบ แต่ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งประสบปัญหา COVID – 19 โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้วย สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สุไหงโก-ลกเกิดขึ้นแทบจะทุกปี ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้มีการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโก-ลก ที่ดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว จะช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำไม่ให้เข้ามาท่วมในพื้นที่ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 และจะมีการดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป นอกจากนี้ได้มีปรับปรุงคลองตันหยงมัสโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำและขุดคลองลัด เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำบางนรา เชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้
จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังสะพานไทย- มาเลเซีย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโกลก และ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของโควิด -19 ซึ่งเรามีบทเรียนมาแล้วจากครั้งแรกแล้วว่าเราก็มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสมาจากต่างประเทศ ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีคนที่ลักลอกเข้ามาแล้วมาแพร่ระบาดในประเทศไทย ก็ได้ให้นโยบายแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการสกัดไม่ให้คนที่ติดเชื้อมาแพร่ระบาด ซึ่งกองกำลังชายแดนก็ต้องประสานกันที่จะทำงานกับแนวชายแดน ส่วนใหญ่จะเป็นกองกำลังกองทัพบก ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน หรือถ้าติดอยู่กับชุมชน ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้อง สุดท้ายจะเป็นเรื่องของชุมชน ประชาชน หมู่บ้าน ช่วยกันดูแล เชื่อมั่นว่าคนในหมู่บ้านชุมชนจะช่วยกันประสานงานได้ การที่จะลักลอบเข้ามาในพรหมแดนเราควบคุมไม่ได้ ถ้าเป็นคนต่างประเทศตอนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้ามา ถ้าเป็นคนไทยเข้าได้ตามช่องทางที่ถูกกฎหมาย โดยมีมาตรการ Local Quarantine ก็จะไม่มีการระบาด

 

ปทิตตา หนดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม