กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 3,000 ผืน

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 3,000 ผืน

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 3,000 ผืน

วันนี้ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 คน เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและนายอำเภอ ผู้แทน จากทั้ง 13 อำเภอ เป็นผู้แทนในการรับเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,000 ผืน มอบให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอให้ตั้งปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป./
///////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม