ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งจัดประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน

ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งจัดประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน

ผบ.ฉก.นราธิวาส สั่งจัดประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน หวั่นหลังมหาดไทยออกคำสั่งผ่อนปรน แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอาจทะลักเข้ามาในไทยได้ตามแนวชายแดนโดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 เวลา 1400 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยมี พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 151 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ30 , ฝ่ายปกครอง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวเข้าร่วมการประชุม หลังกรระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกตามกฎหมายในห้วง วันที่ 14 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 อาจทำให้แรงต่างด้าวทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นตามแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีแนวชายแดนที่สามารถข้ามได้สะดวกทั้งทางพื้นที่ดินและทางน้ำ โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้สั่งการให้จัดประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 1400 ณ ที่ทำการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ( หน่วยเฉพาะนราธิวาส 30) ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้กล่าวว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่อง อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในอยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งมติรัฐมนตรีเห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( กัมพูชา ลาว เมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตราที่ 17 แห่งราชบัญญิติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรค จำเป็นต้องให้แรงงานต่างด้าวแสดงตน ลงทะเบียนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยแจ้งความประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน จากกรณีดังกล่าว หวั่นแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อบ้าน ซึ่งประเทศมาเลเซียได้ปิดประเทศอยู่ จะทำการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเชีย และช่องทางธรรรมชาติ ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้น พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน หน่วยได้บูรณาการคนและเครื่องมือร่วมกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด การเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตระหนักถึงวามสำคัญในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 และให้สร้างแรงจูงในการแจ้งข้อมูลข่าวสารขบวนการนำพา อธิเช่น กรณีจับคนนำพาและยึดเรือหรือยานพาหนะ จะมีการมอบรางวัลให้ แต่หากพบเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยว ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นกับการลับลอบการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม