ศรีสะเกษ !! นอภ.ขุนหาญ เปิดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย สร้างค่านิยม-ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัย

ศรีสะเกษ !! นอภ.ขุนหาญ เปิดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย สร้างค่านิยม-ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัย

ศรีสะเกษ !! นอภ.ขุนหาญ เปิดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย สร้างค่านิยม-ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมืองจราจรปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขุนหาญ พร้อมมอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนหาญ โดยมี นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม มีการสาธิตการใช้เมืองจราจรปลอดภัย โดยการจำลองถนนที่มีการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร ทางม้าลาย ไฟเขียว-ไฟแดง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สัญญาณมือและเป่านกหวีดโบกรถเสมือนจริง
นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาจราจร เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไข โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เราต้องมีการประสานความร่วมมือและร่วมกันทำงานไปพร้อมๆ กัน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “วินัยจราจร” โดยนำไปบูรณาการเสริมแผนการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทั้งการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติแก่เด็กให้มีการปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย รู้กฎและเครื่องหมายจราจรตั้งแต่วัยเด็ก เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้ได้มาตรฐานขณะเดินทางอีกด้วย

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม