พะเยา ผู้ปกครองผวา   หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศใช้โรงแรมกลางเมือง ติดกับรร.อนุบาล เป็นสถานที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด -19

พะเยา ผู้ปกครองผวา หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศใช้โรงแรมกลางเมือง ติดกับรร.อนุบาล เป็นสถานที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด -19

พะเยา ผู้ปกครองผวา   หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศใช้โรงแรมกลางเมือง ติดกับรร.อนุบาล เป็นสถานที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด -19

วันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ ได้มีการประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  ได้มีหนังสือสั่งการไปให้หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ผู้เดินทางเข้า- ออก จ.พะเยา รายละเอียด ดังนี้
1.หากมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จว. ได้แก่สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ตราด และชลบุรีให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผญ. สแกน QR code ที่สธ ทำขึ้น แสดงเอกสารแสดงความจำเป็นในการเดินทางต่อ จนท. และกักตัวที่บ้าน 14 วัน งดร่วมกิจกรรมใดๆๆ หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ให้กักตัวที่ทางจังหวัดกำหนด คือ local quarantine (โรงแรมนอร์ทเทิร์นเลค พะเยา)
2. ขอความร่วมมือ ปชช งดเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นให้แสดงเอกสารต่อ จนท.ด่านแต่ละจุด และติดตั้งแอพหมอชนะ

หลังมีการประกาศ  ใช้โรงแรมนอร์ทเทิร์นเลคพะเยาเป็นสถานที่ กักตัวเก็บตัวกลุ่มเสี่ยง  เชื้อโรค covid- 19  ทำให้ ผู้ปกครองและชาวบ้านที่อยู่ในเมืองพะเยาต่างหวาดผวา เกรงว่าเกรงว่าบุตรหลานหรือบุคคลทั่วไปที่อยู่ใกล้บริเวณโรงแรมดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค covid ได้โดยเฉพาะบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยาซึ่งมีรั้วติดกันกับโรงแรม จะได้รับผลกระทบ โดยตรงและเสี่ยงต่อ กับผู้ที่มาเก็บกับตัว เสียงกัดการติดเชื้อโรคโควิต -19 ดังกล่าว

จากการสอบถามผู้ปกครอง  ไม่เห็นด้วย กับการใช้สถานที่โรงแรมนอร์ทเทิร์นเลคพะเยา เป็นสถานที่กักเก็บตัวกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ covid-19  เพราะเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ ตลอดจนผู้คนทั่วไปและชุมชน เมืองพะเยา อาจจะได้กับการติดเชื้อได้ จาพเชื้อโรคโควิด  และเอามาทำการกักเก็บตัวได้อย่างไรเพราะอยู่ใกล้กับโรงเรียนและรั้วติดกันด้วยควรจะนำไปใช้สถานที่อื่นแทน เพราะว่าในวันนี้ได้เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงแรมโดยที่ไม่มี การกั้นเขต ป้ายตักเตือนแต่อย่างใด  เด็กนักเรียนเลิกเรียนเย็นวันนี้ก็รีบนำรถออกมาไว้ข้างนอกกันหมดพร้อมกับให้นักเรียนรีบมาขึ้นรถตู้ข้างนอกเขตพื้นที่โรงแรม กคนหมด เพราะกลัวจะมีการติดเชื้อโรค covid ภายในโรงแรมดังกล่าว ฝากถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าควรจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่ควรจะมาไว้ใกล้กับโรงเรียนและยังเป็นในเขตตัวเมืองอีกด้วย  และการทำในครั้งนี้ทำได้ยังไงคิดได้ยังไง เพราะที่ผ่านมาได้มีการใช้สถานที่ชุมชนรอบนอกถูกชาวบ้านต่อต้าน มาตลอดและมาในครั้งนี้มาใช้โรงแรมในกลางเมืองพะเยาทำการกักเก็บตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อโรคโควิด -19  ฝากถึง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการย้ายสถานที่กักเก็บตัว กลุ่มเสี่ยงเชื้อโรค covid  -19 ออกไปที่อื่นเป็นกรณีเร่งด่วนด้วย

นายประจักษ์จิตร หาญสิริมาศ นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย กับทาง จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาได้ใช้สถานที่โรงแรมนอร์ทเทิร์น เลค  พะเยา มาใช้เป็นสถานที่กักเก็บตัวกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโรค covid -1 9 เพราะ เป็นสถานที่ ติดกับโรงเรียนอนุบาลพะเยา และมีเด็กนักเรียน กว่า 2,000 คน และบุคลากร ครูด้วย หากนำผู้ติดเชื้อหรือผู้กลุ่มเสี่ยง covid-19 มาทำการกักเก็บตัวที่โรงแรมเกรงจะเกิดอันตราย จากการติดเชื้อ โรคโควิด -19  ไดัไม่เห็นด้วยควรจะมีการย้ายสถานที่การกักเก็บตัวที่อื่นแทนหรือหาสุถานที่ ห่างจากโรงเรียนหรือในชุมชนในตัวเมืองพะเยา  เพื่อความปลอดภัย

สัมภาษณ์ผู้ปกครองและคนขับรถรับส่งนักเรียน

สัมภาษณ์นายประจักษ์กฤษณ์ หาญสิริมาศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา

ข่าว-ปัณณวิชย์ อยู่ดี

ร้องทุกข์ ร้องเรียน