ราชบุรี – ส.ส.ปารีณา Big Cleaning ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19 อ.จอมบึง

ราชบุรี – ส.ส.ปารีณา Big Cleaning ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19 อ.จอมบึง

ราชบุรี – ส.ส.ปารีณา Big Cleaning ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19 อ.จอมบึง

วันที่ 13 ม.ค.64 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ทำ Big Cleaning ทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในตลาดมิตรภาพ อ.จอมบึง และตามบ้านเรือนประชาชน ในเขตอ.จอมบึง โดย น.ส.ปารีณา พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนอีกด้วย เพื่อความปลอดภัย และคลายความวิตกกังวล ของประชาชนชาวอ.จอมบึง

น.ส.ปารีณา ส.ส.รชบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้พ่อแม่ พี่น้อง ชาวอ.จอมบึง มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เพื่อความสบายใจของชาวอ.จอมบึง ตนจึงได้ประสานรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จากด่านกักกันสัตว์ราชบุรี กรมปศุสัตว์ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในตลาดและรอบบริเวณตลาด ตลอดจนตามหมู่บ้านและชุมชน ในเขตอ.จอมบึง เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลให้กับชาวอ.จอมบึง นอกจากนี้ ตนยังได้ร่วมกับทางสาธารณสุขอ.จอมบึง ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

//////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การเมือง