โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน-ห้องพักครู ป้องกันโควิด-19 พร้อมเตรียมเปิดเรียนตามปกติ 18 ม.ค. นี้

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน-ห้องพักครู ป้องกันโควิด-19 พร้อมเตรียมเปิดเรียนตามปกติ 18 ม.ค. นี้

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกห้องเรียน-ห้องพักครู ป้องกันโควิด-19 พร้อมเตรียมเปิดเรียนตามปกติ 18 ม.ค. นี้
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์ นายนิรุต โสพัฒน์ และนางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน ห้องพักครู และบริเวณโดยรอบสถานศึกษา ในช่วงที่มีการสั่งหยุดเรียนชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของ ศบค. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 18 ม.ค. นี้ โดยได้มีการกำหนดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแฮลกอฮอล์ พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้มั่นใจในการปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขเข้มงวด

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม