พระเทพวิสุทธิโมลี รก.เจ้าคณะภาค 1 ทอดถวายผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

พระเทพวิสุทธิโมลี รก.เจ้าคณะภาค 1 ทอดถวายผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

พระเทพวิสุทธิโมลี รก.เจ้าคณะภาค 1 ทอดถวายผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ พระเทพวิสุทธิโมลี รก.เจ้าคณะภาค 1 ประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่ราชการจังหวัดกรีละเกษ ประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายมราวาส เป็นประธานทอดผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัขเมร พระราชปริขัตขาทร ที่ปรึกษาเข้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระปริขัติสุร ผจล.วัดชนะสงคราม กทม. พระกรศมงคลปริขัติกิ รองเจ้คณะจังหวัดศรีสะเกษ พระอาจารย์บุญมี ปภสสโร วัดสระเกศ กทม. พระครูสิริปริบัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และคุณสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ นางมาลินี อินฉัตร คุณแม่ทัศนีย์ อินทรสุขศรี นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญทัน เทียงธรรม ผู้จัดการ โรงเรีขนวัคมหาพุทธาราม ดร.เสรี แสงลับ ผู้อำนวขการ โรงเรียนวัดมห าพุทธาราม คณะครู-บุคลากร-เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ร่วมทอดถวายผ้าบำพัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม เป็นจำนวนมาก ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนวน 629,999 บาท ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม นำไปจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนและพื้นฟูพัฒนาโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพสมกับเป็นโรงเรียนการกุศลของวัตในระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สามารถร่วมทำบุญโอนรนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “พัฒนาโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม” เลขที่311-3-47601-1 ติดต่อสอบถามโทร.087-4604138, 093-5655456, 087-8791147 ขอให้ผู้ใจบุญทั้งหลายจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ขออำนาจคุณพระครีรัดนตรัย แลผลานภพบุญกุศลที่ทนร่วมบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ ด้วยอายุ วรรณะ สมดังความปรารถนา สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม