ชาวสิงห์บุรี แห่ซื้อกุ้ง ช่วยเกษตรกรสุพรรณบุรี

ชาวสิงห์บุรี แห่ซื้อกุ้ง ช่วยเกษตรกรสุพรรณบุรี

ชาวสิงห์บุรี แห่ซื้อกุ้ง ช่วยเกษตรกรสุพรรณบุรี

วันนี้(15 มกราคม 2563) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประชาชนจำนวนมากได้ไปรอซื้อกุ้งสดๆ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นำมาจำหน่าย ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยดร.ประสิทธิ์ ศรีภัครประสิทธิ์ประมงจังหวัดสิงห์บุรีและนางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการประสานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี ในการหาตลาดจำหน่ายกุ้งในจังหวัดสิงห์บุรีให้ ตามกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

โดยตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ก็มีประชาชนที่รู้ข่าวไปรอกันเป็นจำนวนมาก ก่อนที่เกษตรกรจะนำกุ้งไปถึงที่จำหน่าย จนเจ้าหน้าที่ต้องทำบัตรคิวให้ พอเริ่มจำหน่ายในช่วงแรกๆ ในแต่ละคิวจะไม่จำกัดจำนวนที่ซื้อ ใครจะซื้อกี่กิโลก็ได้ ราคากุ้งก็มีหลายราคาตามขนาดของตัวกุ้ง ขนาด 12 ตัว 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรับละ 280 บาทซึ่งถูกกว่าราคาตลาดในภาวะปกติประมาณครึ่งนึ่ง กุ้งขนาดเล็กลงมาก็ราคาถูกลง มีทั้งกุ้งกามก้าม กุ้งขาว รวมแล้วก็ประมาณ 1,400 กิโลกรัม เนื่องจากมีประชาชนทยอยกันมาตลอดเวลา ผู้จำหน่ายก็เกรงว่ากุ้งอาจไม่เพียงพอในการจำหน่าย จึงต้องจำกัดให้บัตรคิวๆ ละไม่เกิน 5 กิโลกรัม ก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จำหน่ายได้หมด

แต่เนื่องจากยังมีประชาชนรอคิวอยู่ทางเกษตรผู้เลี้ยงจึงได้นำกุ้งมาเพิ่มอีก 600 กิโลกรับ รวมเป็น 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม โดยในการจำหน่ายกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะมีการนำกุ้งมาจำหน่ายที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีอีก 2 ครั้ง คือในศุกร์ที่ 22 และ 29 มกราคม 2564 ที่จะถึงต่อไป

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม