เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา และเมล็ดพันธุ์พืช 9 ชนิด ให้กับเทศบาลร่วมจิตนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนสู้ภัย COVID-19 (gold fish) (ต้นไม้)

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา และเมล็ดพันธุ์พืช 9 ชนิด ให้กับเทศบาลร่วมจิตนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนสู้ภัย COVID-19 (gold fish) (ต้นไม้)

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา และเมล็ดพันธุ์พืช 9 ชนิด ให้กับเทศบาลร่วมจิตนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนสู้ภัย COVID-19 (gold fish) (ต้นไม้)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมนายนิวัติ ขาวมาก หัวหน้าแผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลร่วมจิต และผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2564 และเมล็ดพันธุ์พืช 9 ชนิด มูลค่ามากกว่า 40,000 บาท ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้โครงการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายชุมพล ร่วมสุข นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต กล่าวต้อนรับ และร่วมแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับราษฎร ทั้งนี้เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ และนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนตำบลร่วมจิต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต

โอกาสนี้นางสาวเสนาะ อินทรำพันธุ์ พนักงานวิชาชีพระดับ 7 สังกัดแผนกบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม