กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ จังหวัดอุตรดิตถ์​และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์​จัดกิจกรรมมอบของขวัญ​ปีใหม่ตามนโยบาย​คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว​ 3​ คน

กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ จังหวัดอุตรดิตถ์​และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์​จัดกิจกรรมมอบของขวัญ​ปีใหม่ตามนโยบาย​คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว​ 3​ คน

กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด​ จังหวัดอุตรดิตถ์​และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์​จัดกิจกรรมมอบของขวัญ​ปีใหม่ตามนโยบาย​คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว​ 3​ คน
นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด/นายกกิ่งกาชาดอำเภอ มอบหมายให้ นางสุชาฏา บุญทิพย์ คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด ,นายแพทย์อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด ,กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม , อสม.ในเขตพื้นที่ฯ
-ร่วมจัดกิจกรรมในพิธีมอบของขวัญปีใหม่ ตามนโยบาย”คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ รพ.น้ำปาด จำนวน 40 ราย โดยวันนี้ออกเยี่ยมพร้อมมอบของอุปโภค-บริโภค ผู้ป่วยผู้สูงอายุ (ติดบ้าน/ติดเตียง) จำนวน 13 ราย ณ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม