มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวตำบลไพรพัฒนา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวตำบลไพรพัฒนา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวตำบลไพรพัฒนา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลาทมวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวจำนวน 20 ผืน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) และนายถนัด สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ประชาชนตำบลไพรพัฒนา จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 2 ผืน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ จ้า ฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) นายถนัด สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา นายบุญชู บุดห์ดา กรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง บุญมี เสนคราม กำนันตำลไพรพัฒนาและผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 20 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ผืน และมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูสิงห์ด้วย

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม