ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ระบุมีมาตรการป้องกัน COVID -19 ในเรือนจำ พร้อมทั้งงดเยี่ยมผู้ต้องขัง และมีมาตรการเฝ้าระวังโรค COVID -19 สำหรับผู้ต้องขังแรกรับเข้าเรือนจำ

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ระบุมีมาตรการป้องกัน COVID -19 ในเรือนจำ พร้อมทั้งงดเยี่ยมผู้ต้องขัง และมีมาตรการเฝ้าระวังโรค COVID -19 สำหรับผู้ต้องขังแรกรับเข้าเรือนจำ

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ระบุมีมาตรการป้องกัน COVID -19 ในเรือนจำ พร้อมทั้งงดเยี่ยมผู้ต้องขัง และมีมาตรการเฝ้าระวังโรค COVID -19 สำหรับผู้ต้องขังแรกรับเข้าเรือนจำ
วันนี้ (22 ม.ค. 64) นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID – 19 ในเรือนจำ ซึ่งผู้ต้องขังที่มาจากภายนอกครั้งแรก รวมทั้งผู้ต้องขังที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น 28 จังหวัดตามที่รัฐบาลประกาศไว้ หรือว่าผู้ต้องขังที่มาจากต่างประเทศที่ผ่านช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านการกักตัว ไม่ผ่านการคัดกรอง ทางเรือนจำก็จะมีสถานที่แยกกักกันโรคโดยนำไปกักตัวที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่ ส่วนกรณีที่ตรวจแล้วพบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมาจากช่องทางธรรมชาติ แรงงานต่างด้าว นอกจากไปไว้ที่เรือนจำนราธิวาสแห่งใหม่แล้ว ก็จะแจ้งกับทีมงานควบคุมโรคของสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หรือทีม SRRT เข้ามาตรวจและคัดกรองในเบื้องต้น สำหรับผู้ต้องขังที่เข้าใหม่และมาจากศาล หรือมาจากพื้นที่ทั่วไป จะมีพยาบาลของเรือนจำคัดกรองโดยการตรวจวัดไข้ ตรวจอุณหภูมิ ซักประวัติ ถ้าหากพบว่ามีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป ก็จะแยกไปกักตัวที่เรือนจำแห่งใหม่ และจะมีการแจ้งทางทีมงานควบคุมโรคของสาธารณสุขเข้ามาตรวจเช่นกัน ถ้าคนที่ตรวจแล้วไม่พบอาการ ไม่มีไข้ ก็จะนำมาไว้ที่ห้องแยกโรคเรือนจำแห่งเดิม 14 วัน และจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำช่วยกันดูแลเฝ้าระวังและมีการวัดไข้วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
ในด้านการงดเยี่ยมเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทางกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งให้ทางเรือนจำในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค โดยเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเริ่มงดเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 แต่ญาติผู้ต้องขังสามารถติดต่อทางไลน์แอพพลิเคชั่น ทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยจะให้เยี่ยมทางไลน์แอพพลิเคชั่นได้ประมาณ 240 คน / วัน เยี่ยมครั้งละ 10 นาทีต่อคน ซึ่งญาติอยู่ที่ไหนก็สามารถคุยกับผู้ต้องขังได้ในช่วงเวลา 08.30– 15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
สำหรับการป้องกันภายในเรือนจำ กรณีปกติเรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้ยึดนโยบายของกรมราชทัณฑ์ คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า ยกเว้นกรณีจำเป็น สำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ภายในจะออกจากเรือนจำได้เฉพาะกรณีที่จะไปโรงพยาบาลหรือไปขึ้นศาลเท่านั้น ถ้าในกรณีฝากขังหลังจากครั้งแรก หรือขึ้นศาลพิจารณาคดี จะใช้การฝากขังผ่านทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ สำหรับคนนอกที่จะเข้าไปในเรือนจำ มีการงดวิทยากร ยกเว้นกรณีคณะแพทย์ที่จะเข้ามาตรวจรักษาอาการผู้ต้องขังประจำเดือน โดยเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าในเรือนจำจะถูก คัดกรอง ตั้งแต่ประตูเรือนจำ มีการวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ส่วนผู้ต้องขังอยู่ข้างในให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขึ้นไปบนห้องนอน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ของเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม