อุตรดิตถ์เข้มร้านเกม/อินเตอร์เน็ท ตลาดสด และตลาดนัดมาตรการป้องกันโควิด19

อุตรดิตถ์เข้มร้านเกม/อินเตอร์เน็ท ตลาดสด และตลาดนัดมาตรการป้องกันโควิด19

อุตรดิตถ์เข้มมาตรการป้องกันโควิด19
เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่25 ม.ค.64 โดยการอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯออกตรวจสถานประกอบการร้านเกม/อินเตอร์เน็ท ตลาดสด และตลาดนัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง
เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 1.ตลาดสดเทศบาล 5 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ – พบการกำหนดทางเข้า – ออกตลาดไม่ชัดเจน/แนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้อง- ให้มีจุดคัดกรองโรคทั้ง 3 จุด โดยให้ตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่มีผู้ค้า/ผู้ประกอบการเดินเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าหรือมาเตรียมร้านค้า 2. เอ เอ เน็ต เลขที่ 20/32 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 3. ร้าน เค จี อี สปอร์ท (ร้านเกม/อินเตอร์เน็ท) ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 4. ตลาดนัดแม่บุญมา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ผลการตรวจตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม