อำเภอตรอน​อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ดับไฟป่า หลังตรวจพบจุด hot spot จากดาวเทียม ระบบ VIIRS

อำเภอตรอน​อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ดับไฟป่า หลังตรวจพบจุด hot spot จากดาวเทียม ระบบ VIIRS

อำเภอตรอน​อุตรดิตถ์​ลงพื้นที่ดับไฟป่าชุมชน
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเกษตรอำเภอพร้อมด้วย อส.ตรอนที่ 9 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจพบจุด hot spot จากดาวเทียม ระบบ VIIRS
เมื่อเวลา 02.12 น. ของวันที่ 26 ม.ค. 64 ในพื้นที่ป่าชุมชน ม.11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน ชึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นพื้นที่ป่าชุมชน มีหญ้าและใบไม้แห้งจำนวนมาก ใกล้กับพื้นที่การเกษตร ที่มีการปลูกมันสับปะหลัง เมื่อตรวจสอบ พบยังมีไฟติดอยู่กับต้นไม้แห้ง จึงได้ร่วมกันดับไฟ และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดเผา อย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม