นทท.เฮ หน.อช.เอราวัณ ประกาศเปิดให้บริการ เล่นน้ำตก กางเต้นท์ พักแรม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Nomal ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่ม 29 ม.ค.นี้

นทท.เฮ หน.อช.เอราวัณ ประกาศเปิดให้บริการ เล่นน้ำตก กางเต้นท์ พักแรม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Nomal ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่ม 29 ม.ค.นี้

กาญจนบุรี นทท.เฮ หน.อช.เอราวัณ ประกาศเปิดให้บริการ เล่นน้ำตก กางเต้นท์ พักแรม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Nomal ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่ม 29 ม.ค.นี้

วันนี้ 27 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 287/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดยให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่อง การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน นั้น

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติและระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภาพรวม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

แต่เนื่องจากขณะนี้อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณไม่แล้วเสร็จ อันจะเป็นผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ จึงขอเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Nomal ของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตาม 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1.เปิดเข้า-ออก บริเวณด่าน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ข้อ 2.เปิดให้เล่นน้ำน้ำตกเอราวัณได้เฉพาะชั้น 1-3 และสามารถเล่นน้ำได้เวลา 08.00-16.00 น. ข้อ 3. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดต่อบ้านพักจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น.

ข้อ 4. นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น. และข้อ 5. กรณีมาเช่าเต็นท์หรืออุปกรณ์ที่อุทยานฯ จะต้องเข้ามาก่อนเวลา 18.00 น.

///////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม