ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพง ให้ตรวจการบริหารงานของคณะกรรมการและสถานะทางการเงินของกลุ่มฯ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพง ให้ตรวจการบริหารงานของคณะกรรมการและสถานะทางการเงินของกลุ่มฯ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพง อ.เมืองนราธิวาส ขอให้ตรวจการบริหารงานของคณะกรรมการและสถานะทางการเงินของกลุ่มฯ โดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย


วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่ห้องรับรอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส มีตัวแทนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านกำแพง ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส มารวมตัวกันกว่า 60 คน เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการบริหารงาน และสถานะทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจังหวัดนราธิวาส รับเอกสารร้องเรียน และร่วมพูดคุยรับทราบข้อมูลในเบื้องต้น ณ ห้องรับรอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพงอำเภอเมืองนราธิวาส ได้ขอให้เข้าไปตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนของกลุ่มฯ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 560 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งสมาชิกเป็นห่วงว่าสถานะการเงินกองทุนปัจจุบันเป็นอย่างไร เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่ได้รับเงินปันผลเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะนำเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป โดยในส่วนของคดีที่ผู้แทนกลุ่มได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนของจังหวัดก็จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการลงพื้นที่ไปรับทราบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในช่วงสัปดาห์หน้า เนื่องจากวันนี้ได้รับคำร้องเฉพาะในส่วนของสมาชิกซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ร้องและผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย

 

 

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ร้องทุกข์ ร้องเรียน