เลย-สสจ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ!!

เลย-สสจ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ!!

เลย-สสจ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ!!

อ.เมืองเลย จ.เลย สาธารณสุขจังหวัดเลยเผยเดินหน้ากัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ม.ค.2564 ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย นาย ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสิริพงษ์ วัฒศีรีทานัง ผช.สสจ.เลย นางวัชรี แก้วสา หัวหน้ากลุ่มงานเเพทย์แผนไทยฯ สสจ.เลย เภสัชกรและแพทย์แผนไทย ที่รับผิดชอบงานฯ รพ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ได้ ซึ่ง 1 ใน 9 นโยบายหลักที่สำคัญ คือ การใช้สมุนไพรกัญชง และ กัญชา ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเลยนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้รับนโยบายจาก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อนำนโยบาย มาสู่การปฏิบัติ โดยมีสถานบริการเพื่อให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยเขตสุขภาพที่ 8 นั้นมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ทั้งนี้จังหวัดเลยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้มี รพ.สต.บางแห่งเปิดให้บริการแล้ว และจะขยายต่อไปจนครบทั้ง 21 แห่ง โดยจะเริ่มเปิดทำการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์อยู่ แต่ยังมีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างน้อย ฉะนั้นจึงมีการตั้งเป้าหมายว่า ที่คลินิกฯโรงพยาบาลเลย น่าจะมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 70 คน/วัน ส่วนโรงพยาบาลระดับอำเภอ น่าจะมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 30 คน/วัน ขณะที่ รพ.สต.อื่น จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 5-10 คน/วันนอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังมีนโยบายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์กับกลุ่ม อสม.อีกด้วย

โดยขณะนี้สถานคลินิกบริการในจังหวัดเลย มีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จำนวน 4 จาก 16 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสรรพคุณแตกต่างกันไป โดยขณะนี้ จ.เลย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลยเข้าร่วม 6 แห่ง มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 8 และมี รพ.สต.เปิดให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.สต.นาอ้อ 2.รพ.สต.บ้านหนองผำ 3.รพ.สต.บ้านปากปวน 4.รพ.สต.บ้านกกจำปา 5.รพ.สต.สานตม และ 6. รพ.สต.บ้านเมี่ยง โดยมีการเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา โดย รพ.สต.ทั้ง 6 แห่งได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชามาปลูกแห่งละ 60 เมล็ด คาดว่าผลผลิตที่ได้น่าจะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเลย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย ได้เปิดให้บริการแล้วในทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ในช่วงภาคบ่ายเท่านั้น แต่หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการทุกวัน แบบเต็มรูปแบบ

——————————///———————–

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม เกษตร ปศุสัตว์