พัฒนาชุมชน​อำเภอลับแลนำของขวัญจากผู้อุปการะเด็กกองทุนพัฒนา​เด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์​ฯมามอบให้กับเด็กในพื้นที่อำเภอลับแล

พัฒนาชุมชน​อำเภอลับแลนำของขวัญจากผู้อุปการะเด็กกองทุนพัฒนา​เด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์​ฯมามอบให้กับเด็กในพื้นที่อำเภอลับแล

พัฒนาชุมชน​อำเภอลับแลนำของขวัญจากผู้อุปการะเด็กกองทุนพัฒนา​เด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์​ฯมามอบให้กับเด็กในพื้นที่อำเภอลับแล
นางสาวนรินธร ท่าข้าม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลับแล พร้อมด้วยนางดวงชีวัน คำแปง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมนำของขวัญจากผู้อุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้แก่เด็ก จำนวน 2 คน
ได้แก่1. ด.ญ.นิตยา โอดจีบ ที่อยู่ 153/1 หมู่ 3 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2. ด.ช.ธนพัฒน์ กันทะลา ที่อยู่ 15/1 หมู่ 1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม