สมุทรสาคร-คณะครู ผู้บริหาร สพป.มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19

สมุทรสาคร-คณะครู ผู้บริหาร สพป.มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19

สมุทรสาคร คณะครู ผู้บริหาร สพป.มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19
เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้นำคณะครู ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมมอบเงิน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้แทนรับมอบ


โดยทางด้านนายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงร่วมกับคณะครู ผู้บริหารในสังกัด ได้รวบรวมทุนทรัพย์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหนึ่งนำมามอบให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครต่อไป../


ชูชาต แดพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม