อุตรดิตถ์-ปรีชา สมชัย นอภ.พิชัย..ร่วมเอามื้อสามัคคี ชวนใช้ชีวิตพอเพียง

อุตรดิตถ์-ปรีชา สมชัย นอภ.พิชัย..ร่วมเอามื้อสามัคคี ชวนใช้ชีวิตพอเพียง

ปรีชา สมชัย นอภ.พิชัย..ร่วมเอามื้อสามัคคี ชวนใช้ชีวิตพอเพียง
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครัวเรือน นายการัณ ไทยตรง ตำบลคอรุม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมมอบแนวทางการดำเนินชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมสำรวจพื้นที่ ทำจุลินทรีย์จาวปลวก เตรียมพื้นที่ทำพื้นที่จำลอง กิจกรรมหาอยู่หากิน กิจกรรมปุ๋ยหมักพืชสด ขยายแหนแดง และสรุปการเรียนรู้ในหนึ่งวัน โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ครัวเรือนต้นแบบอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่อำเภอพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประชาชนตำบลคอรุม เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย นำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ บ้านครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 12 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม