ผอ.ศรชล.ภาค 3 ลุยสตูลลงตรวจเรือส่งแมงดาทะเลข้ามประเทศและลูกเรือชาวอินโดนีเซีย หวั่นนำโควิด- 19 เข้าประเทศ

ผอ.ศรชล.ภาค 3 ลุยสตูลลงตรวจเรือส่งแมงดาทะเลข้ามประเทศและลูกเรือชาวอินโดนีเซีย หวั่นนำโควิด- 19 เข้าประเทศ

ผอ.ศรชล.ภาค 3 ลุยสตูลลงตรวจเรือส่งแมงดาทะเลข้ามประเทศและลูกเรือชาวอินโดนีเซีย หวั่นนำโควิด- 19 เข้าประเทศ
……………………………………………………………………..
ในวันที่29 ม.ค.64 พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล.ภาค 3 พร้อมด้วย พล.ร.ต.สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ ผอ.สฝอ.ศรชล.ภาค 3 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 พื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย ศรชล.จังหวัดสตูล ศคท.จังหวัดสตูล และ ศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ที่ผ่านมาของหน่วย พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2564 ในการนี้ ผอ.ศรชล.ภาค 3 ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ ศรชล.จังหวัดสตูล ศคท.จังหวัดสตูล

นอกจากนี้ยังไปตรวจเรือส่งสินค้าข้ามประเทศ คือ แมงดาทะเลจำนวนมาก โดยเป็นเรือจากประเทศอินโดนีเซีย และมีลูกเรือ 3 คนเป็นชาวอินโดนีเซีย เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ที่มีเอกสารเดินทางถูกต้อง และดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกันบูรณาการทำงานหลายฝ่าย

พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล.ภาค 3 กล่าวว่า วันนี้ลงสตูลล่าสุดลงที่จังงหวัดตรัง และการลงมาเพื่อเยี่ยมเยียนการให้ทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ ศรชล.จังหวัดสตูล ศคท.จังหวัดสตูล และ ศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) ถึงศักย์ภาพว่ามีปัญหาติดขัดอะไรบ้าง

นอกจากนี้ได้ลงดูการทำงงานสแกนโควิด- 19 กลุ่มชาวเรือที่มาจากต่างประเทศในทางทะเล และร่วมกันสอดส่อง กระจ่ายกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเททศไทยทางน่านน้ำจังหวัดสตูลที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และร่วมเป็นหูเป็นตาดูเรือแปลกปลอมที่ลำเลียงชาวโรฮินจาอีกด้วย

……………………………………………………………………………………………………


ภาพ….. สตูลลงตรวจเรือต่างแดน
อเนก ขันทสิกรรม จ.สตูลรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม