ราชบุรี – บ้านโป่ง ติดเพิ่มอีก 2 มีเด็กหญิง 4 เดือน ติดด้วย

ราชบุรี – บ้านโป่ง ติดเพิ่มอีก 2 มีเด็กหญิง 4 เดือน ติดด้วย

ราชบุรี – บ้านโป่ง ติดเพิ่มอีก 2 มีเด็กหญิง 4 เดือน ติดด้วย

วันที่ 30 ม.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ราชบุรี ได้รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยืนยัน รายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 35 ปี ชาวต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 30 และเป็นบุตรเขยของผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 29 และเป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้ป่วยรายที่ 29 จากจ.มหาสารคามมาที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 31 เป็นผู้เด็กหญิง อายุ 4 เดือน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ป่วยรายที่ 30 และเป็นหลานผู้ป่วยรายที 29 โดยเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จ.ราชบุรี ข้อมูลวันที่ 31 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 360 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม 279 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 31 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 4 ราย รักษาหาย 27 ราย การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกผลการคัดกรองจำนวน 143 ราย สัญชาติไทย 18 ราย สัญชาติอื่นๆ 125 ราย ผลการคัดกรองสะสมจำนวนสะสม 3,736 ราย สัญชาติไทยสะสม 1,629 ราย สัญชาติอื่นๆสะสม 2,107 ราย พบเชื้อ 0 ราย รอผล 143 ราย

อย่างไรก็ดีทางจ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันตัวเอง ติดตั้งและใช้แอฟไทยชนะและหมอชนะ หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด หากมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือสงสัย หรือมีอาการเจ็บป่วย ให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านให้เร็วที่สุด

//////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม