ราชบุรี – เปิดเรียนวันแรกหลังปิด 1 เดือนจากสถานการณ์โควิด-19

ราชบุรี – เปิดเรียนวันแรกหลังปิด 1 เดือนจากสถานการณ์โควิด-19

ราชบุรี – เปิดเรียนวันแรกหลังปิด 1 เดือนจากสถานการณ์โควิด-19

เช้าวันนี้(1 ก.พ.64) นายประกอบวงศ์ มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่โรงเรียนนารีวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หลังจากปิด 1 เดือนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยบรรยากาศการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทาง ศบค.และ จ.ราชบุรีกำหนด ซึ่งก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องถูกคัดกรองด้วยเครื่องจับความร้อนวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องเรียนครูประจำชั้นจะตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนอีกครั้ง และได้จัดโต๊ะนั่งเรียนให้เว้นระยะห่าง พร้อมให้ครูแต่ละวิชามาสอนตามห้อง โดยช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนทางโรงเรียนงดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงออกไป

ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีนักศึกษากว่า 6,000 คน เพื่อป้องกันการแออัดของนักศึกษาทางวิทยาลัยได้วางมาตรการเข้มงวดทั้งคัดกรองวัดไข้ นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสัปดาห์แรกได้จัดการเรียนการสอนแบ่งวันมาเรียนตามระดับชั้น ที่เหลือให้เรียนออนไลน์และทำใบงานที่บ้าน และจะปรับให้เรียนตามปกติหากสถานการณ์ดีขึ้นหรือตามที่ทางภาครัฐกำหนด

อย่างไรก็ดีวันนี้นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตามสถานศึกษาตรวจความเรียบร้อย ในวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากปิดไปเพราะสถานการณ์โควิด-19 อาทิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นต้น โดยทุกโรงเรียนต่างวางมาตรการป้องกันที่เข้มงวด มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน และวัดไข้ซ้ำก่อนเข้าห้องเรียน พร้อมกำชับล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ และเว้นระยะห่าง ส่วนโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก จะสลับวันมาเรียน หรือแยกห้องเรียน และงดจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

/////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

อื่นๆ