มหาสารคาม เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม “ริมห้วย” และโรงพยาบาลสนาม ม.มหาสารคาม

มหาสารคาม เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม “ริมห้วย” และโรงพยาบาลสนาม ม.มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม เตรียมเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม “ริมห้วย” และโรงพยาบาลสนาม ม.มหาสารคาม

ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม “ริมห้วย” สถานที่รองรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง
สำหรับโรงพยาบาลสนาม “ริมห้วย” ได้ปรับปรุงจากอาคารเรียน 5 ชั้น ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 56 เตียง และสามารถขยายการรับผู้ป่วยได้อีกถึง 96 เตียง โดยชั้นแรกเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 2 เว้นระยะไว้เพื่อรักษาระยะห่าง ชั้นที่ 3 รองรับผู้ป่วยเพศหญิง ชั้น 4 รองรับผู้ป่วยเพศชาย และชั้นที่ 5 รองรับผู้ป่วยแบบครอบครัว


หลังจากนั้น คณะทั้งหมดได้เดินทางมาเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลสนาม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยู่หอพักนิสิตปฐมเวศน์ และหอชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และเป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ในวันนี้มาติดตามงานเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการน้อย ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรองโรงพยาบาลสนามไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากหากมีตัวเลขของคนติดเชื้อสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจัดการกับผู้ที่ติดเชื้อให้เข้าระบบเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้บริหารจัดการตั้งแต่การตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อ เข้าสู่โรงพยาบาล ไปสู่โรงพยาบาลสนาม และใช้เวลาในการปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย อีกทั้งประชาชนทุกคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะต้องดูแลและเฝ้าระวังตนเองด้วยการอยู่บ้าน หากออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือจังหวัดกำหนดไว้ และจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์นี้ไปให้ได้
///////


พิเชษฐ ยากรี -มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม