นอภ.เปิดอำเภอให้บริการงานทะเบียนช่วงเลือกตั้ง ท้องถิ่น

อำเภอรัตนบุรี เปิดให้บริการบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน 28 พ.ย.64 เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง อบต.

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนอำเภอรัตนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอรัตนบุรี เพื่อให้การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้วงเช้าวันนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้รับรายงานว่า มีผู้มารับบริการแล้วถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรเดิมหาย กว่ากว่า 10 ราย กรณีที่เป็นผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ เดินไม่สะดวก จะมี เจ้าหน้าที่ อส.คอยช่วยเหลือ นำอุปกรณ์ช่วยเดิน หรือ รถเข็น อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการด้วย

อำเภอรัตนบุรี โดย สำนักทะเบียนอำเภอรัตนบุรี ดำเนินการตามนโยบายของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะขอตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง และ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 และ มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ตามที่ ก.ก.ต. มอบหมาย

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 โดยเคร่งครัด

ภาพข่าว-ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

สุรเดช เหลาคำ-เรียบเรียง

Related post