มุกดาหาร สถานการณ์โควิด 19 มีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

มุกดาหาร สถานการณ์โควิด 19 มีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง
มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 18 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 104 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนาม 87 ราย
วันนี้ ( 12 ม.ค.65 ) เพจเฟชบุ๊ค โควิด – 19 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ได้รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI)ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 18 ราย เป็นการติดเชื้อนอกจังหวัด( ระยอง นครพนม ) 5 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 18 ราย จาก 5 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 9 ราย อำเภอนิคมคำสร้อย ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย อำเภอคำชะอี เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 2 ราย อำเภอดงหลวงจำนวน ติดเชื้อภายในจังหวัด 2 ราย อำเภอดอนตาลติดเชื้อนอกจังหวัด 1 ราย อำเภอหนองสูง 1 ราย อำเภอหว้านใหญ่ 2 ราย
รวมผู้ป่วยระลอกใหม่ (1 เม.ย.64- 10 ม.ค.65) สะสมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,893 ราย รักษาหายสะสม 2,686 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 104 ราย โรงพยาบาลสนาม 87 ราย เป็นผู้ไม่มีอาการ 55 ราย มีอาการเล็กน้อย จำนวน 77 ราย ปอดอักเสบ/มีอาการและภาวะเสี่ยง จำนวน 59 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดมุกดาหาร ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนการ์ดอย่าตก เฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง ไม่ให้ติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค โดยการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งต่อตนเองและคนอื่น คือ สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ และระยะห่างทางสังคม และฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยง ความรุนแรง จากการติดโรค
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก จำนวน 217,995 คน คิดเป็นร้อยละ 79.92 เข็มที่ 2 จำนวน 187,209 คน คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัดประมาณ 350,000คน โดยอำเภอที่มีผู้ฉีดวัคซีนวัคซีนมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 90.72 รองลงมา ได้แก่ อำเภอหนองสูง คิดเป็นร้อยละ 78.05 อำเภอดอนตาลร้อยละ 76.88 อำเภอนิคมคำสร้อยร้อยละ 75.93 อำเภอหว้านใหญ่ ร้อยละ 74.02 อำเภอคำชะอีร้อยละ 69.92 และอำเภอดงหลวงร้อยละ 64.83
***************************


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related post