มุกดาหาร ส่งแรงงานเวียดนามกลับประเทศเพื่อไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษ

มุกดาหาร ส่งแรงงานเวียดนามกลับประเทศเพื่อไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน
มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหาร ส่งแรงงานเวียดนามกลับประเทศจำนวน 61 คน เพื่อไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ด่านศุลกากรมุกดาหาร และนายสุทิน วิศรุตมัย นายกสมาคมชมรมชาวเวียดนาม ได้ส่งแรงงานชาวเวียดนามที่มาทำงานในราชอาณาไทย เพื่อกลับไปไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้จำนวน 61 คน


นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากท่าน ผวจ.มุกดาหาร ให้มาอำนวยการที่จะส่งคนเวียดนามที่จะเดินทางกลับประเทศ อำนวยความสะดวกให้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ทางด้านจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสานจากทางกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดให้อำนวยความสะดวกในการส่งแรงงานเวียดนามกลับประเทศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ ปกติแรงงานเวียดนามที่จะกลับประเทศ ส่วนใหญ่กลับทางเครื่องบิน ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีการส่งแรงงานกลับทางบก ซึ่งทางด่านทั้ง 3 ด่าน เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกของแรงงานเวียดนาม กลัวมีปัญหาอุปสรรค ท่านได้ให้ความสำคัญกับแรงงานเวียดนาม ถือว่ามาช่วยสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย อีกอย่างมุกดาหารกับเวียดนามเป็นเมืองคู้แฝด (เมืองกวางตรี) มีอะไรที่จะช่วยเหลือสนับสนุนได้ ทางจังหวัดมุกดาหารก็พร้อมที่จะจัดการให้เต็มที่
ด้าน ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม กล่าวผ่านล่ามว่า วันนี้ทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมแรงงานเวียดนามกลับประเทศ ผ่านทางด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) และด่านลาวบาวของจังหวัดกวางตรี ตั้งแต่มีวิกฤติโควิดมา ประเทศเวียดนามได้จัดเที่ยวบินหลายเที่ยว เพื่อที่จะนำแรงงานกลับประเทศทางเครื่องบิน และทางบกเป็นครั้งแรกที่ได้มีการประสาน ทางกงสุลใหญ่ก็ได้รับการประสานขอแรงงานเวียดนามให้จัดเที่ยวส่งแรงงานกลับทางบก ซึ่งกงสุลใหญ่เป็นห่วงและกังวลอย่างยิ่ง เพราะว่าการนำส่งทางบกนั้นต้องมีขั้นตอนมากมาย ต้องผ่านด่าน 3 ประเทศ เพราะว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ประเทศ ของด่านทั้ง 3 ด่าน รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ระยะเวลาอันสั้นต้องมีความกระชับและรวดเร็ว แต่โชคดีที่เราได้รับการอนุเคราะห์ความสะดวกทุกขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่จังหวัดมุกดาหาร กับทาง ตรวจคนเข้าเมือง และก็จากทางสมาคมเวียดนามจังหวัดมุกดาหาร ช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดทำเอกสารล่วงหน้า 1 วัน ลดขั้นตอนและพิธีการรวดเร็วและกระชับยิ่งขึ้น
ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กล่าวผ่านล่ามอีกว่า ในนามกงสุลใหญ่ ขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับแรงงานเวียดนาม ขอขอบคุณจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะท่าน ผวจ.มุกดาหาร ที่อนุเคราะห์อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือชาวเวียดนามทุกอย่าง ขอขอบสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดมุกดาหารที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ทางกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้แรงงานชาวเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยถูกต้อง ให้ลงทะเบียนกลับประเทศได้ที่กงสุลใหญ่ โดยในแต่ละเที่ยวประมาณ 60 – 90 คน ในรอบแรกวันนี้ ( 12 ม.ค.65 ) จำนวน 61 คน ส่วนรอบต่อไปประมาณ ในวันที่ 26 ม.ค. 65 โดยเดินทางจะผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ..
*********************************


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related post