นอภ.เร่งรัดประชุมตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว

เอาจริง นายอำเภอรัตนบุรี เร่งรัดประชุมตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการเรื่องร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 เวลาประมาณ 13.30 – 16.00 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี คณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบัวเสียว ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 5575/2564 ซึ่งมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธาน ได้ประชุมหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กรณีมีผู้แจ้งประสงค์จะขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยยังไม่มีการอนุญาตตามกฎหมายที่ดิน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้กำหนดให้มีการรับฟังข้อเท็จจริง ประกอบการตรวจสอบหลักฐาน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้น คณะทำงานฯ จะร่วมกันหารือพิจารณาข้อกฎหมาย เพื่อเสนอประเด็นข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับชี้แจงว่า ปัจจุบัน ไม่ปรากฎว่ามีผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้น แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน จึงได้มีการสำรวจออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และหลังจากนี้ อบต.ดอนแรด จะจัดทำป้ายแจ้งเตือน หากมีการบุกรุกจะพิจารณาทางกฎหมายโดยเด็ดขาด รวมทั้ง จะร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลูกต้นไม้ สร้างแนวเขตธรรมชาติ ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ให้ดำรงไว้

ภาพข่าว-สุรเดช

Related post