ยอมร่วมแก้ไขเพื่อให้ “โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า” ต.ทุ่งกุลา พื้นอีก

ยอมร่วมแก้ไขเพื่อให้ “โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า” ต.ทุ่งกุลา ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

 

ร้อยเอ็ด-เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม กรณีเฟชบุ๊กเครือข่ายเผ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้รายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำกว่า 60 คน ใน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าเมื่อปี พ.ศ.2558 กรมชลประทานได้นำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ชลประทานร้อยเอ็ดเป็นผู้ทำการก่อสร้าง โดยมี

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์การใช้น้ำในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ 3,200 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาวโครงการกว่า 6 กม. แต่ในการดำเนินการของโครงการไม่ได้ทำไปตามวัตถุประสงค์ของการประชาคมในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งในวันนี้ ทางด้าน นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกุลา นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ และนายฉัตรชัยวงศ์ ชูเลิศ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ก็จะได้เดินทางมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โดยได้เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ซึ่งในที่ประชุมก็ได้ให้ฝ่ายต่างๆได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสรุปใจความว่า อยากจะให้ทางชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวคือ เรื่องสถานีสูบน้ำไม่สามารถใช้การได้ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม และการแก้ไขปัญหาถนนที่แคบลงเนื่องจากมีการก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ถนน โดยขอให้มีการวางท่อแทนคลองส่งน้ำเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาถนนให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งมอบให้เทศบาลทุ่งกุลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก่อนส่งมอบได้ทดสอบตามเอกสารและภาพประกอบถูกต้องทุกอย่าง ซึ่งตนเพิ่งจะย้ายมารับตำแหน่งที่นี่ได้ไม่นาน แต่ก็จะพยายายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ และขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันด้วย


ซึ่งต่อมาภายหลังจากการประชุม คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ก็ได้ร่วมกันเดินทางไปดูพื้นที่โรงสูบน้ำฮ่องแฮ่ โซน 2 ที่ ม.6 บ้านเตย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ ที่ได้รับแจ้งว่าเกิดปัญหาไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ ซึ่งก็ได้พบว่าสายไฟขาดเกิดการชำรุด จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้พบปัญหา เพื่อนำไปสรุปหาทางซ่อมแซมแก้ไขต่อไป จากนั้นก็พากันเดินทางต่อไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาถนนแคบจากการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ซึ่งก็จะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยทางคณะทำงานของเทศบาลทุ่งกุลา อยากจะให้ใช้วิธีการวางท่อแทนคลองส่งน้ำ เพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่ถนนกลับมาคืน ชาวบ้านจะได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกเหมือนเดิม และอยากจะให้ทางชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด เร่งแก้ไขปัญหาการส่งน้ำ ที่ยังไม่สามารถใช้การได้ ให้กลับมาใช้การได้โดยเร็ว เพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในการทำเกษตรต่อไป

โดยนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าว่า ในวันนี้ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้มาร่วมประชุมเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ของสถานีส่งน้ำฮ่องแฮ โซน 2 ตำบลทุ่งกุลา ซึ่งหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็พบปัญหาว่าการใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบส่งน้ำยังใช้งานไม่ได้เต็มที่ ซึ่งเราก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหา แล้วก็บริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทางชลประทานก็จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านเทคนิควิชาการต่างๆ แล้วการการซ่อมแซมในบางส่วน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำต่อไป

ด้าน นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ก็ได้กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจแทนพี่น้องชาวตำบลทุ่งกุลาเป็นอย่างมาก ที่จะได้มีน้ำใช้ตามความคาดหวัง โดยการประสานงานทุกภาคส่วน ที่ได้มาช่วยกันทำให้น้ำตรงนี้ไหลได้ ซึ่งตนในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็จะพยายามบูรณาการร่วมกับทางชลประทาน เพื่อที่จะประสานหางบประมาณในส่วนต่างๆ ส่วนทางเทศบาลเองก็มีงบในการบริหารจัดการคงจะไม่เพียงพอ ต้องอาศัยกรมชลประทานที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนงบประมาณ แล้วก็จะได้ประสานกับทางชุมชนเพื่อให้มีน้ำใช้ เพราะในฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก ซึ่งถ้าเราบูรณาการร่วมกันก็มั่นใจว่า ทางชลประทานและเทศบาลจะมีน้ำให้พี่น้องได้ใช้อย่างแน่นอน

//////

ภาพ/ข่าว ชูชัย ดำรงสันติสุข / สุรเดช เหลาคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ร้อยเอ็ด

Related post