กวดขันสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮออล์

นอภ.ร่วมกับ ผกก.สภ.รัตนบุรี สนธิกำลัง ตรวจตรากวดขัน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮออล์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ กำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19

สุรินทร์-เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 เวลาประมาณ 19.30 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังในการตรวจแนะนำและกำชับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สถานประกอบการฯ

ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี ได้รับทราบ และปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดสุรินทร์ ในการควบคุมป้องกันโรค และ มาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ จำกัดไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกฮออล์ในร้าน เป็นต้น โดยมี พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ เจริญศรี ผกก.สภ.รัตนบุรี ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการตำรวจ สภ.รัตนบุรี ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.อำเภอรัตนบุรี ที่ 9 จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ อำเภอรัตนบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เฝ้าระวัง และ ติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการ ฯ และ การจัดกิจกรรมทางสังคม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หากมิได้ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน และ ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 200 /2565 ลงวันที่ 11 ม.ค.2565 ซึ่งวันนี้ เป็นการเข้าดำเนินการแจ้งคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ให้ทราบ โดยหลังจากนี้ จะสนธิกำลังติดตาม ตรวจสอบ และ บังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการต่อไป

ภาพข่าว-สุรเดช

Related post