ศาลจังหวัดพังงา ประกอบพิธีถวายสักการะเนื่องในวันรพี

ศาลจังหวัดพังงา ประกอบพิธีถวายสักการะเนื่องในวันรพี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลจังหวัดพังงา นายสุธี สระบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีถวายสักการะ วางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพังงา 19 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี.

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

Related post