นราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย นางนีรนาท มณีฤทธิ์ ภริยา  ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ประจำปี 2565

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ.หนองหมู ม.5 ต.พังแดง นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์  นายอำเภอดงหลวง
พร้อมด้วย นางนีรนาท มณีฤทธิ์ ภริยา ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ประจำปี 2565
ให้กับนายเลียน เชื้อคำฮด บ้านเลขที่ 96 บ.หนองหมู ม.5 ต.พังแดง ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100,000 บาท

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง นายก อบต.พังแดง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.พังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลพังแดง และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี

Related post