ชาวบ้านน้ำเค็มกว่า 500 คน คัดค้านเส้นทางไปยังสะพานเกาะคอเขา ชูป้าย “สึนามิ=ไร้บ้าน เวรคืน=ไร้บ้าน”

ชาวบ้านน้ำเค็มกว่า 500 คน คัดค้านเส้นทางไปยังสะพานเกาะคอเขา ชูป้าย “สึนามิ=ไร้บ้าน เวรคืน=ไร้บ้าน”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา มีชาวบ้านจากบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กว่า 50 คน ถือป้ายร้องคัดค้านเส้นทางไปยังสะพานเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า พร้อมเข้ายื่นหนังสือร้องคัดค้านผลการศึกษาเส้นทางสร้างสะพานข้ามไปเกาะคอเขา ซึ่งมีชาวบ้านน้ำเค็มกว่า 500 คน ร่วมลงลายมือชื่อ มอบต่อนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ลงมารับหนังสือจากชาวบ้านด้วยตนเอง พร้อมรับปากจะนำเรื่องความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน ส่งให้ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาเส้นทาง หากมีผลกระทบต่อชาวบ้านข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะอยู่ระหว่างการศึกษา

มีรายงานว่า การร้องคัดค้านเส้นทางไปยังสะพานเกาะคอเขาในครั้งนี้ ชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างสะพาน แต่ต้องการให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังสะพาน เนื่องจากเส้นทางที่ 3 จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านกว่า 98 ครัวเรือน ชาวบ้านได้สะท้อนความเดือดร้อนและปัญหาผ่านผ้าป้าย 3 ผืน ด้วยข้อความ “ได้โปรดเมตตา เปลี่ยนแปลงเส้นทางสะพานเชื่อมเกาะคอเขา ไม่ให้กระทบที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน บ้าน=ชีวิต” “สึนามิก็เจอมาแล้วจะเวนคืนที่เราอีกหรือ สึนามิ=ไร้บ้าน เวนคืน=ไร้บ้าน” “พวกเราชาวบ้านน้ำเค็ม ไม่ต้องการให้สะพานผ่านชุมชนที่อยู่อาศัย”

ภาพ ส.ปชส.พังงา

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

Related post