นอภ.สั่งเข้มทั้งป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด แก๊งรถขับซิ่งเสียงดัง

ชรบ.อำเภอบ้านม่วง ตรวจเข้มยาเสพติด ป้องปรามแก๊งรถขับซิ่งเสียงดัง

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ได้รับรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย โดย นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมาย และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายลำเลียงยาเสพติด ป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เหตุอาชญากรรม และ การกระทำความผิดทางกฎหมายในพื้นที่

 

ทั้งนี้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พบกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ มีท่อไอเสียส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น จึงได้ตักเตือน ไม่ให้รวมตัวกันแข่งรถบนนถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ เหตุความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงของรถ โดยเฉพาะห้วงเวลากลางคืน โดยเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวด กวดขัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

ปค.อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

สุรเดช  เหลาคำ/เรียบเรียง

Related post