ภาคเอกชนส่งมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี เติมความสุขให้เด็ก เยาวชน

ภาคราชการ อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร ประสานกับ ภาคเอกชนส่งมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี เติมความสุข สร้างอนาคตให้เด็ก เยาวชน

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 บริษัทภูธนา สกลนคร ได้จัดเตรียมนำชุดลูกเสือ เนตรนารี 63 ชุด เพื่อส่งมอบให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนได้ เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง เดินทางไปเยี่ยมคุณยายผู้ยากไร้ลำบากที่บ้าน พบหลานคุณยายเป็นเด็กผู้หญิงนักเรียนชั้น ป.6 ไม่ได้ไปโรงเรียน จึงได้สอบถามทราบว่า หลานไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะไม่มีชุดเนตรนารี เหมือนเพื่อนๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆ วันนี้ ผู้ประกอบการที่ใจบุญ ได้จัดเตรียมชุดลูกเสือเนตรนารีมอบให้หลานๆ ตามที่อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน

สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือเด็ก และ เยาวชนที่ขาดแคลนชุดลูกเสือ เนตรนารี อำเภอบ้านม่วง ได้ปรึกษาหารือร่วมกับ ภาคเอกชน ที่มีจิตใจอาสา ร่วมสนับสนุนการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีชุดลูกเสือ เนตรนารี และ ครอบครัวไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการสำรวจของสถานศึกษา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ตามกรอบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ครอบครัวยากไร้ลำบาก ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้เด็กๆ เยาวชนทุกคนมีกำลังใจ มีความมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษา และ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ และ สวมใส่เครื่องแบบ ซึ่งเป็นเครื่องแบบพระราชทาน

 

 

ปค.อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

สุรเดช  เหลาคำ/เรียบเรียง

Related post