พังงาประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา

พังงาประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา

พังงาประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา

วันที่ 30 มกราคม2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา อนุกรรมการและเลขานุการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง นายไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ และ นายสมใจ ชมขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมด้วย

มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านการค้าประเวณี โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มีการรับแจ้งทั้งหมด 14 คดี มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 14 ราย (เป็นสาวประเภทสองส่วนใหญ่) ด้านแรงงานมีการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ผ่านการตรวจสอบ 300 แห่ง คนต่างด้าว 2,133 ราย ทั้งนี้ยังได้เห็นชอบการจัดแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2566 และเห็นชอบให้มีการจัดทำโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การดำเนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดพังงาด้วย

มีรายงานว่า การประชุมในครั้งมีประเด็นที่ประธานที่ประชุมให้ความเป็นห่วง คือด่านทับกำ ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหา เนื่องจากการก่อสร้างขยายถนน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาและนำเข้ามารายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป.

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม