เปิดยุทธการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” สู่สังคม TO BE NUMBER ONE

เปิดยุทธการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” สู่สังคม TO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดยุทธการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” สู่สังคม TO BE NUMBER ONE

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ท่านไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมบูณาการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ การดึงผู้เสพ ผู้ป่วย ออกจากวงจร เพื่อบำบัดรักษา และ การสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง

 

และ กลับมาเป็นพลังสำคัญในการร่วมต้อต้านยาเสพติดโดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมรับทราบนโยบาย และ นายจตุพร เจริญเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 3 ร่วมติดตามแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และ พร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวความคิด ยุทธการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” ให้ทุกคนมีส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ เพื่อนำสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

 

ภาพข่าว/ทีมเฉพาะกิจขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม