อ.เฉลิมพระเกียรติชวนเหล่าสวนราชการและพ่อค้าประชาชนบริจาคโลหิต

อ.เฉลิมพระเกียรติชวนเหล่าสวนราชการและพ่อค้าประชาชนบริจาคโลหิต

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติชวนเหล่าสวนราชการและพ่อค้าประชาชนบริจาคโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดิ์กริทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการและพ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม ปุระ ขออำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้มีทั้งจิตอาสา และ ประชาชนสมัครใจรวมกันบริจาคโลหิต ใน สโลแกน จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยดวงใจ

 

หนึ่งคนให้ สามคนรับ ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าเวลา 09:00 น โดยนายศักดิ์กริทร์ คูณประโคนได้กล่าวว่า การบริจาคโลหิตครั้งนี้ ถือว่าเป็นบุญกุศล รวมกันกับสวนราชการพ่อค้าและพีน้องชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอยากให้ถือเอาเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง หรือ น้องๆนักเรียนให้เข้าใจถึงการบริจาคและสอนให้เข้าใจถึงผู้ให้ และจิตอาสา เป็นแบบไหน แนะแนวการ ปฏิบัติตัว ของเหล่าจิตอาสา เพื่อให้เห็นถึงคุณงามความดีที่ คนไทยถือปฏิบัติกันนานมา ดังที่ว่า จิตอาสา เพื่อป่วงประชาตลอดไป

 

 

 

จอม พนมรุ้ง หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์
0627829659

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม