ปฏิบัติการ Re X-Ray ร่วมกับชุมชน เพื่อนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสถานบำบัดฟื้นฟู

ปฏิบัติการ Re X-Ray ร่วมกับชุมชน เพื่อนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสถานบำบัดฟื้นฟู

อำเภอกระนวน ปฏิบัติการ Re X-Ray ร่วมกับชุมชน เพื่อนำผู้ป่วยทุกคนเข้าสถานบำบัดฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ โดยชุมชนร่วมสร้างพลังใจผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด นำสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน รับรายงานผลปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ป่วย โดย นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.จังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดูนสาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ร่วมกันชี้แจงกับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ ปฏิบัติการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” และ ดำเนินการ Re X-Ray คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด โดยมีแผนปฏิบัติการทุกหมู่บ้าน (99 หมู่บ้าน)

 

ภายในระยะเวลา 50 วัน (ไม่มีวันหยุดราชการ) เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ป่วยทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานบำบัดฟื้นฟู ซึ่งร่วมดำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เร่งคืนคนดี กลับสู่สังคม คืนลูกหลาน กลับสู่ครอบครัว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมทั้ง การให้ชุมชนร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน และ ชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มอบโอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมาร่วมรับผิดชอบในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้มีความเข้าใจต่อกันระหว่างภาครัฐ และ ชุมชนเป็นอย่างดี

 

สำหรับยุทธการ “กระนวนเป็นหนึ่ง” เป็นการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายของจังหวัดขอนแก่น โดยท่านไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหล่อหลอมรวมใจของประชาชนชาวอำเภอกระนวนเข้ามาร่วมจัดการพันธกิจทุกด้านในพื้นที่ ด้วยความรัก สามัคคี จนเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาสังคมในทุกมิติ พร้อมก้าวสู่สังคม TO BE NUMBER ONE

 

ภาพข่าว/ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม