ตม.ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และค้ามนุษย์

ตม.ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และค้ามนุษย์

ศรีสะเกษ ตม.บูรณาการหน่วยงานมั่นคง ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และค้ามนุษย์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มี.ค. 2566 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4 โดย พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ , พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ , พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้สั่งการให้ จนท.งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมบูรณาการกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
และผู้แทนประมงจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน
ร่วมกันบูรณาการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์

พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด เลขที่ 49 ม.11 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐฟู้ด เลขที่ 92 ม.1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้น
3. นายประวิติ นันทะสิงห์ เลขที่ 10 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง
4. บ้านไร่ภูพิงค์ รีสอร์ท เลขที่ 218 ม.6 ถนนสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ บ้านภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการโรงแรมที่พัก
5. โรงงานเจริญผลยางพารา เลขที่ 65 ม.18 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธวัชชัย เลขที่ 15 ม.11 บ้านโนนสำราญ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการค้าส่ง ค้าปลีก
ผลการปฏิบัติ ไม่พบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด

 

พ.ต.อ.จิรประภาพ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, กฎหมายประกันสังคม, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม., แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดย ผิดกฎหมาย, ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต, การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงได้แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนะนำแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม