กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นที่รู้จัก สีสันสวยงามตระการตา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นที่รู้จัก สีสันสวยงามตระการตา

ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานวันสตรีสากลภายใต้ธีมงานสตรีศรีสะเกษรวมใจใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นที่รู้จัก สีสันสวยงามตระการตา

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้ ธีมงาน “สตรีศรีสะเกษ รวมใจใส่ผ้าไทยให้สนุก” ซึ่งองค์กรสตรี จ.ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาก โดยมีผู้นำองค์กรสตรี จ.ศรีสะเกษจากทุกอำเภอแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างสวยงามตระการตามาร่วมพิธีจำนวนมาก

 

มีการมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม การอ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล”ประจำปี 2566 โดยมี นางนริตา ไตรสรณกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ นางพวงทอง วิรารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ภาคีเครือข่ายและสมาชิกองค์กรสตรีในพื้นที่ 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 800 คน มาร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก

 

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดยูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้สตรีในทุกระดับได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ และเพื่อให้สตรี ได้สืบสาน ภูมิปัญญา และรักษาอาชีพชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ศรีสะเกษ ประเภทเงินอุดหนุนจำนวน 150,000 บาท งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 100,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 270,000 บาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสตรี การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ การประกวดส้มตำลีลา การออกบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสตรี OTOP การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการเสวนา เรื่อง บทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม