แถลงผลงานครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องผลงานการขับเคลื่อน 10 วาระการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

แถลงผลงานครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องผลงานการขับเคลื่อน 10 วาระการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ผวจ.แถลงผลงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม Theather มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงผลงานการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษได้จัดแถลงผลงานการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นโดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การแถลงผลงานครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องผลงานการขับเคลื่อน 10 วาระในการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดได้กำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาจ.ศรีสะเกษให้เกิดการยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ เป็น 10 วาระประกอบด้วย วาระเกษตร บูรณาการ วาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ”ธานีผ้าศรี…แส่ว” วาระการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sport City) วาระนวัตกรรมการศึกษา วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี วาระการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “To Be Number One” วาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย วาระการบูรณาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วาระศรีสะเกษ….จังหวัดสะอาด “เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ” และวาระการบริหารจัดการน้ำ และในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทีมผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนวาระดังกล่าวได้เกิดผลขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป โดยมีหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละวาระการพัฒนาจังหวัดจะเป็นผู้นำเสนอและเล่าเรื่องราวของการขับเคลื่อน 10 วาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากการแถลงผลงานแล้ว นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอนิทรรศการเมืองสมุนไพร นิทรรศการด้านการเกษตร พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน สินค้าเกษตรแปรรูป กาแฟสดโรบัสต้า และการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วย

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม