คณะสงฆ์อำเภอหนองพอกจัดกิจกรรมธรรมสัญจร

คณะสงฆ์อำเภอหนองพอกจัดกิจกรรมธรรมสัญจร

ร้อยเอ็ด//คณะสงฆ์อำเภอหนองพอกจัดกิจกรรมธรรมสัญจรเข้าวัดฟังธรรมถวาย เครื่องไทยธรรมและจะตู้ปัจจัย

 

วันที่22กันยายน พ.ศ .2566เวลา16.00นคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนผู้ทรงศีลจำพรรษาจำนวน300คนจาก50หมู่บ้าน6ตำบลในเขตพื้นที อำเภอหนองพอกเข้าร่วมสวดมนต์ฟังธรรมทีวัดศรีสะอาดน้ำบ่อ หมู่6บ้านคำหัวคู ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระเถระพระเดชพระคุณเจ้าพระครูอรุณสิริวัฒน เจ้าคณะอำเภอหนองพอกเป็นประธานในพิธีนำกล่าวคณะสงฆ์ และ วิทยากรครูก้องไกล เหมันต์ ครูโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ผุั กล่าวในศาสนาพิธีขั้นตอนในงาน

ส่วนด้านความสำคัญของการจัดกิจกรรมโครงการนี้พระครูอรุณสิริวัฒน์เสวนาว่าทุกวันนี้ คนห่างวัดกันมากคนแก่เฒ่าเอาแต่ลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังพระท่านเสวนาเท่าไหร่นับวันยี่งห่างไกลธรรมเรื่อยๆจึงได้คิดหา แนวทางให้พุทธศาสนิกชนผู้สูงอายุมีคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ’ในการดำรงชีวิตประจำวันเพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่ง คำสอนระบบจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อตนเองและครอบครัว สังคมโดยรวมสามารถอยู่ภายไต้สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแบบพุทธถือเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันจึงได้ตะหนักจัดทำโครงการ ธรรมะสัญจร ตามรอยบุญในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 2566นี้


เวลา18.30นเจ้าอธิการประ โชติมุนโต เจ้าคณะตำบลท่าสีดา กราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระครูอรุณสิริวัฒน ขึ้นสู่ธรรมาสน์ปากะถาธรรมให้พุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานวันนี้เพื่อนำไปปฎิบัติเกิดความสุขใจและใช้ในชีวิตประจำวันจบแล้ว
เวลา19.30น นายวิกุล โคตา กำนันตำบลท่าสีดาเป็นผู้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมตามด้วยพุทธศาชนิกชนผุ้เข้าร่วมในงาน

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ
ร้อยเอ็ด”0650934465

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช  เหลาคำ โทร0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม