ขนส่งจังหวัดหวั่นเด็ก น.ร.ถูกลืมทิ้งไว้ในรถจนเสียชีวิตจัดอบรมติวเข้มผู้ประกอบการ

ขนส่งจังหวัดหวั่นเด็ก น.ร.ถูกลืมทิ้งไว้ในรถจนเสียชีวิตจัดอบรมติวเข้มผู้ประกอบการ

ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดหวั่นเด็ก น.ร.ถูกลืมทิ้งไว้ในรถจนเสียชีวิตจัดอบรมติวเข้มผู้ประกอบการและผู้ขับรถรับส่ง น.ร.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ น.ร.

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยรถโรงเรียนต้นแบบ จังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนางรัชดาพร ไชยอินขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.เกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ


นางรัชดาพร ไชนอิน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโรงเรียน และรถรับ – ส่ง น.ร.อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า รถรับ – ส่ง น.ร.ยังคงเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง รวมทั้งกรณีที่เด็กนักเรียนถูกลืมไว้ในรถและบางรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจและสะเทือนใจคนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง

นางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวกับเด็ก น.ร. ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ น.ร.ที่โดยสารรถโรงเรียนและรถรับ – ส่ง น.ร. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นต้นแบบขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้างต้นให้หมดสิ้นไป โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของรถ ผู้ขับโรงเรียน และรถรับ – ส่ง น.ร.รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คนมาเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

อื่นๆ