ทำบุญประเพณีบุญข้าวสากอย่างคึกหนาแน่นด้วยผู้คนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญ

ทำบุญประเพณีบุญข้าวสากอย่างคึกหนาแน่นด้วยผู้คนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญ

ทุกหมู่บ้านภาคอิสานรวมกันทำบุญประเพณีบุญข้าวสากอย่างคึกหนาแน่นด้วยผู้คนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญ

 

เรามารู้จัก”บุญข้าวสาก”ประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน เดือนกันยายน.นับ เป็นเดือนที่สำคัญการไหว้และเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่เรามักจะรู้ และคุ้นหูวันสารทจีน แต่ในขณะเดียวกันชาวไทยในภูมิภาคต่างๆไปก็มีประเพณีไทย”สาทไทย”เพื่อทำบุญไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกันเลย โดยไนแต่ละภูมิภาคของไทยจะเรียกบุญข้าวสาทแตกต่างกันไปเช่นภาค อิสานเรียกบุญข้าวสาก ภาคไต้เรียกบุญเชิงเปรต ภาคเหนือเรียกบุญสลากภัตร แม่จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอย่างไรก็มี จุดประสงค์เดียวกันคือการทำ บุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว และอุทิศให้ สัตว์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งเปรตหรือ
สัตว์นรกโดยตามประเพณีจะทำพิธีกรรมในวันขึ้น15ค่ำ เดือน10ของทุกปี ในการทำบุญข้าวสากนับเป็นประเพณีไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่


บูญข้าวสาก มีเรื่องเล่าในธรรมบทว่ามีบุตรชายกฎุมพี(คนมั่งมี)เมื่อพ่อสิ้นชีวิตแล้วแม่ได้หาผู้หญิงมีอายุและมีตกูลเสมอกันมาเป็นภรรยา แต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตร จึงหาหญิงอื่นมาเป็นภรรยาอีกและมีลูกสมความปรารถนาเมียหลวงจึงอิจฉาคิดฆ่าลูกเมียน้อยทิ้งพร้อมทั้งแม่และลูก
ฝ่ายเมียน้อยก่อนจะตายก็ติดอาฆาตเมียหลวงใว้ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งได้เกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่แมวจึงกินไก่และไข่ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็น กวางเสีอจึงกินกวางและลูก ชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายไปเกิดเป็นยักษ์
พ่อฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกนางยักษ์จองเวรได้ตามไปกิน 2 ครั้งต่อมามีคนที่ 3 ได้หนีไปอยู่กับพ่อกับแม่เมื่อคลอดลูกเห็นว่าปลอดภัยแล้วพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษิณีมาพบเข้าจึงไล่นางและสามีของนางจึงพาลูกวิ่งหนีพร้อมกับสามีเข้าไปยังเชตะวัน วิหารซึ่งพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตใว้


นางยักษ์จะ ตามเข้าไปในเขตวิหารไม่ได้ เพราะถูกเทวดาขวางมาทางใว้ พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานนท์ไปเรียกให้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทกันแล้วจึงโปรดให้ยักษ์ไปอยู่หัวไร่ปลายนานางยักษ์ตนนี้มีความรู้เกณฑ์เกี่ยวกับฝนและน้ำโดยจะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบ ชาวเมืองให้ความนับถือมาก จึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์อย่างบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์จึงได้นำอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลากภัตแด่พระภิกษุสงฆ์วันละแปดทิศเป็นประจำ ชาวอิสานจึงถือเอาการถวายสลากภัต หรือบุญข้าวสากนี้เป็นประเพณีสืบทอดกันมา นอกจากจะนำสลากภัตไปถวายภิกษุสงฆ์ และวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็จะนำไปเลี้ยงนางยักษ์ที่บริเวณนาตัวเองมีเราเรียกว่า”ผีตาแฮก”

#ภาพและข่าวโดยสามารถ จำปาหวาย

 

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม